De groepen binnen het VSO

Het huidige schooljaar telt de school 14 groepen van ongeveer 10 tot 14 leerlingen.
De school kent een onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Het onderwijs binnen de bouwen is gericht op de uitstroomprofielen die een directe relatie hebben met het werk, dat voor onze leerlingen in de maatschappij voorhanden is. De leerlingen stromen uit naar dagbesteding(onbetaald werk), betaald werk in een werkomgeving of op een reguliere arbeidsplaats. Vandaar de indeling in:

De begeleide leerweg:

Deze is bestemd voor leerlingen die uitstromen naar dagbesteding. De onder-, midden- en bovenbouw hebben elk één begeleide leerweg groep.


De gemengde leerweg:

Deze is bestemd voor leerlingen die uitstromen naar dagbesteding (onbetaald werk) of betaald werk (Werksaam of vrije bedrijf). In alle bouwen zijn twee gemengde leerweggroepen.


De arbeidsgerichte leerweg:

Deze is bestemd voor die leerlingen die (naar alle waarschijnlijkheid)uitstromen naar betaald werk (Werksaam of het vrije bedrijf) en mogelijk zelfs naar een vervolgopleiding. In iedere bouw is een arbeidsgerichte leerweg.

 

De Structuurgroep:

Leerlingen met autisme, leerlingen met een aanverwante stoornis en leerlingen die afhankelijk zijn van een zeer gestructureerde omgeving en onderwijsaanbod komen in aanmerking voor plaatsing in de structuurgroep. Met behulp van de speciale werkwijze (TEACCH), zullen voor hen belangrijke vaardigheden intensief worden getraind. Denk hierbij vooral aan het zelfstandiger worden, het aanleren van een betere werkhouding en het verbeteren van de communicatie. Bij plaatsing in de structuurgroep is het streven dat de leerling wordt teruggeplaatst in een reguliere groep voor hun 16e jaar. Als dit niet mocht lukken, dan wordt wordt gekeken naar een passende vervolgvoorziening.