Kwaliteitsverbetering

Er is op onze school veel aandacht voor kwaliteitszorg. We werken met kwaliteitskaarten in een cyclisch proces, zodat wij gestructureerd werken aan verbeteractiviteiten. Verder is het belangrijk dat teamleden op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het werkveld en opgedane kennis geregeld opfrissen middels nascholing. Dit houdt o.a. in: het volgen van cursussen, teamgericht of individueel, het bezoeken van conferenties, het bijwonen van studiedagen en het lezen van vakliteratuur. Nascholing valt in de meeste gevallen buiten schooltijd.

Het schoolplan

De school beschikt over een schoolplan, wat momenteel de jaren 2015-2019 beslaat. In dit plan wordt op onderwijskundig en schoolorganisatorisch gebied verantwoording afgelegd aan ouders, bestuur en inspectie. Ook is in dit plan de beleidsplanning voor vier jaar opgenomen. Ieder schooljaar wordt geƫvalueerd of de gestelde doelen behaald zijn.

Onderwijsinspectie

De kwaliteit van ons onderwijs wordt gecontroleerd door de onderwijsinspectie. De Stormvogel heeft een basisarrangement. Dit betekent dat de inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit en de ontwikkelingen van onze school.