Beroepsinteressetest

De leerling die op grond van zijn ontwikkeling en competenties waarschijnlijk
na zijn schooltijd doorstroomt naar betaald werk, wordt in het jaar dat hij 17 jaar wordt, een AWIT afgenomen (arbeids-interessetest). Deze test geeft aan voor welke werkrichting de interesse van de leerling uitgaatĀ