Commissie voor de Begeleiding

Alle scholen voor speciaal onderwijs hebben een Commissie voor de  Begeleiding (CvB). Op onze school maken de directeur, de schoolarts, de schoolmaatschappelijk werkster, de psycholoog en de orthopedagoog daar deel van uit. Tijdens de besprekingen van de CvB worden vragen en problemen vanuit de leerlingbespreking besproken. De leden van de CvB brengen tijdens de besprekingen vanuit hun vakgebied de nodige informatie in over de leerlingen en brengen advies uit over de hulp die een leerling nodig heeft.