Orthopedagoog

De orthopedagoog volgt de ontwikkeling van alle leerlingen op de Eenhoorn en de Stormvogel. De orthopedagoog observeert de leerlingen tijdens de lessen, neemt deel aan de leerlingbesprekingen en overlegt regelmatig met de interne begeleiders en het management over de kwaliteit van het onderwijs en de leerlingenzorg op school. De orthopedagoog adviseert de leerkrachten in hun handelen met individuele leerlingen, schrijft onderwijskundige rapporten ten behoeve van de herindicatie en doet psychologisch en didactisch onderzoek. Voor nieuwe leerlingen schrijft de orthopedagoog een startdocument.