Psycholoog

De psycholoog doet psychologisch onderzoek bij de leerlingen en maakt daar een onderzoeksverslag van. Een vraag voor psychologisch onderzoek kan vanuit de leerlingbespreking naar voren komen of kan door ouders gesteld worden. De psycholoog is de trajectbegeleider voor het aanvragen van een beschikking voor het volgen van onderwijs op de Eenhoorn/Stormvogel en voor ambulante begeleiding vanuit de Eenhoorn/Stormvogel. Hiervoor is een recent verslag van een psychologisch onderzoek nodig. Indien er psychologisch onderzoek buiten school heeft plaatsgevonden en u daarvan onderzoeksrapporten heeft ontvangen, dan stelt de psycholoog het op prijs deze informatie toegestuurd te krijgen.