Ontwikkelingsperspectiefplan

Elke leerling wordt één keer per schooljaar besproken en daarbij wordt het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) bijgesteld. In het OPP beschrijven we de positieve en belemmerende factoren, de leeropbrengsten, de onderwijsbehoeften en de verwachte uitstroom.

Tijdens een eerste contactavond zullen we de aandachtspunten, doelen en verwachtingen voor het huidige schooljaar voorbespreken, zodat deze tijdens bovengenoemde bespreking aan de orde kunnen komen. 

Tijdens de contactavond in februari bespreken we het OPP met de ouders/verzorgers en vragen we hen het OPP en de bijbehorende onderwijsaanbod te ondertekenen.