Schoolarts

De schoolarts werkt bij de GGD en draagt zorg voor het uitvoeren van de jeugdgezondheidszorg. Ieder jaar krijgt een aantal leerlingen een oproep voor een algeheel onderzoek. Het is de bedoeling dat ouders/verzorgers bij dit onderzoek aanwezig zijn. De schoolarts maakt ook deel uit van de Commissie voor de  Begeleiding van de school. Hierin heeft hij/zij een adviserende rol en een meedenkfunctie. Tevens roept de schoolarts leerlingen op voor medisch onderzoek en maakt medische verslagen voor de herindicatie voor leerlingen die naast een verstandelijke beperking een lichamelijke beperking hebben.