Toetsen

Wij gebruiken de toetsten voor speciale leerlingen van CITO. Vanaf 2012 hebben we de CITO-toetsen begrijpend lezen, spelling en rekenen/wiskunde voor speciale leerlingen en de CITO-toetsen taal en rekenen voor ZML-leerlingen aangeschaft.