Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad (MR)

Oudergeleiding 

 
Mw. Inge Jansen                                  - lid medezeggenschapsraad
Dhr. Peter van Walsem                        - lid medezeggenschapsraad
Dhr. Arno Meekel                                 lid medezeggenschapsraad
Mw. Judith van den Akker                    - lid medezeggenschapsraad
 

Personeelsgeleiding  

 
 
Dhr. Herman van Bleisem                     - secretaris MR
Dhr. Johan Reehorst                             - lid medezeggenschapsraad 
Mw. Mirjam de Jong                              - lid medezeggenschapsraad
Mw. Ilse van Kleef                                 - lid medezeggenschapsraad