Activiteiten buiten school

 

Excursies

Er kunnen tijdens de lessen onderwerpen aan de orde komen, die extra duidelijk kunnen worden gemaakt door met de leerlingen een bezoek te brengen aan b.v. een museum of een expositie waar informatie kan worden gegeven over een specifiek onderwerp. Het gebeurt regelmatig dat een groep er op uitgaat om een bepaalde les-activiteit buiten de school te onderzoeken. Dit soort excursies wordt altijd van tevoren aan de ouders bekend gemaakt en zonodig wordt ouders gevraagd hulp te verlenen bij een dergelijk uitstapje.


Sportactiviteiten

Elk jaar worden er door de vaksectie gym verschillende sportactiviteiten georganiseerd:

  • oktober: Scholierenveldloop te Hoorn
  • april/mei: Voetbaltoernooi te Zaandam tussen verschillende V.S.O. scholen uit Noord-Holland
  • mei/juni- Atletiekdag op de Blauwe Berg te Hoorn

Daarnaast gaan we altijd voor het aanbreken van de kerst- en zomervakantie met alle leerlingen zwemmen.


Werkweek

De werkweek is op de Stormvogel een jaarlijks terugkerend evenement. Bijna alle leerlingen en de meeste medewerkers van de onder-, midden- en bovenbouw (tot 18 jaar) gaan van maandag t/m vrijdag mee.
De bovenbouw heeft de keus tussen de wintersportweek in januari of de werkweek in het buitenland, meestal vlak over de grens.

Wat is het belang van deze werkweek?


Tijdens de werkweek richten wij onze activiteiten op een viertal ontwikkelingsgebieden , waarbij de leerlingen de transfer van hun kennis en vaardigheden kunnen toepassen in een onbekende omgeving en andere situaties :

  • sociale redzaamheid
  • communicatieve redzaamheid
  • motorische redzaamheid
  • cognitieve redzaamheid

Door met elkaar op te trekken leren leerlingen en medewerkers elkaar beter kennen, hun belevingswereld wordt uitgebreid en de maatschappelijke integratie wordt op deze manier bevorderd. Medewerkers zien de leerlingen in een geheel andere situatie, waardoor soms onbekende aspecten opeens verrassend zichtbaar worden. Het versterkt de band tussen leerlingen en leiding, welke nodig is om tot goed pedagogisch handelen te komen.

De werkweek wordt door de verschillende commissies altijd zorgvuldig voorbereid. We zorgen niet alleen dat er ruimschoots wordt voldaan aan voorwaarden als comfortabele huisvesting en goede maaltijden, maar ook wordt er een gevarieerd programma opgesteld.

Daarnaast worden de leerlingen betrokken bij de huishoudelijke en verzorgende taken. Ouders worden tijdig geïnformeerd over alles wat met deze werkweek samenhangt. Informatie over de kosten die voor de ouders aan deze werkweek verbonden zijn, vindt u in het blauwe gedeelte van deze gids.