Contact tussen school en bedrijf

Vanuit de school zoekt de stageleraar contact met de bedrijfsleiding of met personeelszaken.

Wil het bedrijf een stageplek verlenen, dan volgt er een kennismaking met de leerling en het bedrijf, waarbij tevens het stagecontract getekend wordt.

Gedurende de stage heeft de stageleraar regelmatig contact met de stagebegeleider(s).

De contacten m.b.t. stage gaan altijd via school. Ouders mogen niet rechtstreeks contact opnemen met het stageadres. Dit moet altijd via school (stageleraar) gaan. Bij de gesprekken die gevoerd worden op het stageadres zijn alléén de stagiaire, de stageleraar en de stagebegeleider aanwezig.

Alle schriftelijke informatie over de stage zal vanuit de school naar de stageadressen worden gestuurd of meegegeven.

Er wordt aan het eind van het schooljaar een afsluiting gehouden op school, waarbij de leerlingen een stagecertificaat uitgereikt krijgen.