Dag(en) van stage

Voor de leerlingen die één dag in de week stage lopen, is er vanuit de school een sterke voorkeur voor de dinsdag i.v.m. het lesrooster van de stageleraren. Voor de leerlingen die meerdere dagen stage lopen, zal dat in onderling overleg (tussen school en bedrijven) vastgesteld worden.

De maandag is voor alle leerlingen die stage lopen een lesdag op school. De zogenaamde terugkomdag waarop het stageboekje besproken wordt en er coachingsgesprekken met de leerlingen plaatsvinden.