Stagevergoedingen

In principe gaan wij ervan uit dat de leerling geen beloning ontvangt voor de verrichte werkzaamheden. Het feit dat U de stagiair in de gelegenheid stelt bij U in het bedrijf stage te lopen is meer dan voldoende. Hierdoor werkt U mee aan de tot stand koming van ons einddoel. Dit stellen wij zeer op prijs.

Mocht U toch tot een vergoeding willen overgaan dan kan deze geschonken worden aan de school. Het bedrag dat U hiervoor wilt bestemmen laten we uiteraard geheel aan uw eigen inzicht over.

Verder is gebleken, dat er stagegevers zijn die de leerling graag persoonlijk een blijk van waardering willen geven. Wanneer U dit overweegt, doet U dit dan in de vorm van een aardigheidje.

Om onbegrip bij de leerlingen onderling te voorkomen stellen wij het op prijs dat dit presentje op de stageplek overhandigd wordt.

Laat het overduidelijk zijn: we verwachten van U geen geldelijke vergoeding, maar menen toch iedereen de mogelijkheid te moeten geven om zelf te kunnen bepalen wat er tegenover het werk van de stagiair(e) zou moeten staan.

Het bedrag dat U aan de school wenst over te maken, kan gestort worden op bankrek.nr.  81.75.47.347 (Fortisbank Hoorn) t.n.v. Eenhoorn/Stormvogel, Hoorn. Gaarne onder vermelding van: stage + de naam van de leerling.

Het geld komt alle leerlingen van de school ten goede in de vorm van excursies, een extraatje tijdens de schoolwerkweek etc.