Stagevoorwaarden

 • De leerlingen kunnen stage lopen vanaf het jaar waarin ze 18 worden.
 • De ouders/ verzorgers van de leerling geven schriftelijk toestemming voor
  het stagelopen en het eventueel afnemen van het beroepsinteresse-onderzoek.
 • De leerling heeft intern stage gelopen met voldoende resultaat
  Stageleerkrachten gaan in overleg met betrokkene op zoek naar een passende 
  stageplaats.
 • Ouders mogen met suggesties komen m.b.t. een stageplek, maar de school
  bepaalt of een plek geschikt is voor de betreffende leerling.
 • Het is de bedoeling dat de leerling zelfstandig het stageadres kan bezoeken, of
  in overleg met het leerling-vervoer gebracht en gehaald kan worden.
 • Leerling of ouders moet(en) een W.A.-verzekering hebben afgesloten en de
  leerling moet verzekerd zijn tegen ziektekosten.
 • De leerling die waarschijnlijk uitstroomt naar betaald werk wordt in bijna alle
  gevallen een beroepsinteresse-onderzoek afgenomen in het jaar dat hij 17
  wordt.
 • De leerling die waarschijnlijk uitstroomt naar betaald werk heeft een periode
  gewerkt in het ATC.
 • Er wordt door alle betrokkenen (stagiair, stagegever en de school) een
  stageovereenkomst ondertekend.