De duur van de stage

De school en het bedrijf maken een afspraak over de duur van de stage.

Er kunnen zich uiteraard situaties voordoen, waardoor hiervan in gezamenlijk overleg wordt afgeweken. Ook kan een der partijen - school of bedrijf - de stage eenzijdig opzeggen.

De school vraagt in het algemeen een stageperiode van een jaar aan, met uitzondering van de schoolvakanties. Als de leerling gedurende het schooljaar de school verlaat, neemt hij/zij ook eerder afscheid van het stageadres.

Dit wordt in overleg met de school geregeld.