Hoe is de verslaggeving geregeld

Iedere leerling heeft een stageboekje. De bedoeling is dat de stagebegeleider  de gedane werkzaamheden en bijzonderheden invult en een korte beoordeling geeft. Het is belangrijk om in de verslaggeving een reëel beeld te geven van de ontwikkeling van de leerling.

De stagiair neemt het boekje iedere week mee naar huis en naar school. Op school wordt in de lessen oriëntatie op werk  het boekje gelezen en besproken door de stageleraar. Zo blijven de stageleraren op de hoogte van de gang van zaken. Aan het eind van de stage wordt U gevraagd een beoordelingsformulier in te vullen. Dit wordt in een gesprek, samen met de stagiair(e) en de stagebegeleider, besproken. Hiervan maakt de stageleraar een eindverslag, dat bij de uitreiking van het stagecertificaat wordt overhandigd.