Verzekering

Alle leerlingen die stage lopen, zijn vanuit de school verzekerd tegen ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid.

Leerlingen of ouders moet(en) een geldige W.A. verzekering hebben en de leerling moet verzekerd zijn tegen ziektekosten. Kopieën van deze verzekeringen moeten op school aanwezig zijn. Schade ontstaan na een opdracht in of voortvloeiend uit de arbeidssituatie is  voor risico van het bedrijf. De bedrijfs W.A. verzekering treedt in dat geval in werking.