Wat te doen in geval van verzuim

De leerlingen zijn verplicht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vòòr negen uur, het bedrijf en de school in te lichten.

Wil een leerling verlof aanvragen voor een stagedag dan moet dit ruim van te  

voren geregeld worden, zowel bij de stageplek als bij school.

Bij afwezigheid van de stagiair zonder berichtgeving verzoeken wij u om contact op te nemen met de school.