Werktijden van de stagiair(e)

Wordt er stage gelopen in de woonplaats of directe omgeving, dan wordt er zoveel mogelijk naar gestreefd om de stagetijden gelijk te laten lopen met de werktijden van het bedrijf. Is dit niet mogelijk, dan worden er met het stagebedrijf andere nadere afspraken gemaakt. In dit verband gelden de wettelijke bepalingen van het Arbeidsbesluit Jeugdigen. Dit besluit is ook van toepassing op de aard van de werkzaamheden.