Algemeen/contactgegevens:


Hier vindt u informatie over de arbeidsvoorbereiding en de arbeidstoeleiding op het VSOZML de Stormvogel.

De arbeidsvoorbereiding en arbeidstoeleiding sluiten aan op de visie van de school. Deze wordt gekenmerkt door het verzorgen van onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking en aan leerlingen met een verstandelijke en lichamelijke beperking in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. Hierbij wordt gestreefd naar zelfsturing van de leerling, zodat de leerling zich voorbereidt op een zo groot mogelijke zelfstandigheid en deelname aan de maatschappij op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en samenleven.

Belangrijk uitgangspunt van de school is dat iedere leerling die kan werken, gaat werken om zodoende zijn talenten te ontwikkelen, zin te geven aan je leven, structuur te ontlenen aan je werk en eventueel te voorzien in je inkomen.

Voor verdere infomatie kan U zich wenden tot de stageleraren van de school.

 

Karina Bakker                     maandag, dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig

Herman van Bleisem          gehele week aanwezig

Dorien Verdonk                  maandag, dinsdag en donderdag aanwezig


telefoonnummer stagekantoor: 0229-548574

telefoonnummer administratie: 0229-548560

 k.bakker@vsodestormvogel.nl

h.van.bleisem@vsodestormvogel.nl

d.verdonk@vsodestormvogel.nl