Dossiers

De school beschikt over het leerlingdossier van uw kind. Dit dossier is opgebouwd uit een papieren gedeelte en een gedigitaliseerd leerlingvolgsysteem. Deze persoonlijke gegevens worden op veilige wijze bewaard in een afgesloten dossierkast en een door wachtwoorden beveiligd digitaal leerlingvolgsysteem. De school gebruikt het dossier alleen voor schooldoeleinden. De inhoud van dit dossier bestaat uit de wettelijk verplichte documenten waaronder: handelingsplannen, rapportages, gegevens uit onderzoeken en testen, toestemmingsformulieren, externe gegevens van hulpverleningsinstanties, eventueel medische gegevens en mogelijk gevoerde correspondentie. Deze gegevens kunnen desgewenst aan de ouders/verzorgers worden overlegd. Gegevens uit het dossier worden niet verstrekt aan derden zonder schriftelijke toestemming van de ouders. Dossiergegevens van leerlingen worden maximaal vijf jaar en minimaal twee jaar nadat de leerling de school heeft verlaten vernietigd.