ESF subsidie

Ook dit jaar hebben wij een aanvraag weg voor de subsidieregeling van het Europees Fonds. Het ESF heeft als doel en impuls te geven aan arbeidstoeleiding in het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Wettelijk hebben wij als VSO ZML geen inspanningsverplichtingen en krijgen wij geen extra middelen om onze leerlingen aan een arbeidsplek te helpen.

De aanleiding voor de subsidie aanvraag is gelegen in het feit dat wij zonder deze aanvullende middelen er minder in slagen om een brug te slaan tussen de einddoelen van ons onderwijs en de arbeidsmarkt.

Wij kunnen de subsidie gebruiken voor:

  • Scholing van teamleden richting arbeidstoeleiding
  • Cursus voor leerlingen “Op weg naar werk “
  • Ontwikkelen van methodieken voor leerling-werkplaatsen
  • Netwerkontwikkeling richting passende arbeidsplaatsen