Informatie over instellingen en externe relaties:

Onderstaand bieden wij u een overzicht van instellingen en externe relaties. We wijzen u erop dat het overzicht niet volledig is.


MEE Noordwest-Holland

MEE is een organisatie bij u in de buurt. Daar werken deskundige mensen die u kunnen helpen bij vragen op het gebied van onderwijs, opvoeding, wonen, werken, sociale voorzieningen, inkomen, vervoer en vrije tijd. MEE informeert, helpt bij moeilijke afwegingen en wijst zo nodig de weg naar de juiste instanties. MEE is onafhankelijk van zorgaanbieders en andere instanties en dus alleen gericht op uw belang. De diensten van MEE worden door de overheid betaald. Voor u is het daarom gratis. U kunt MEE bereiken op 088 6522522.

http://www.meenwh.nl


GGD Hollands Noorden

De jeugdarts van de GGD die verbonden is aan onze school maakt deel uit van de Commissie van Begeleiding.

http://www.ggdhollandsnoorden.nl


Sportservice West-Friesland

Sportservice West-Friesland is een organisatie-, advies- en servicebureau voor de sport en geeft uitvoering aan het gemeentelijk sportbeleid van Westfriese gemeenten. Sportservice West-Friesland adviseert sportverenigingen, organiseert activiteiten op het gebied van sportstimulering voor jong en oud en is de organisatie waar sport- en buurtverenigingen, sportorganisaties, scholen en inwoners van deze gemeenten terecht kunnen met al hun sportvragen. Sportservice West-Friesland maakt deel uit van Sportservice Noord-Holland.

http://www.sportservicewestfriesland.nl


Stichting Netwerk


Netwerk organiseert activiteiten die gericht zijn op ontmoeting, opvang, educatie en creativiteit met extra aandacht voor groepen mensen die dit nodig hebben.

http://www.netwerkhoorn.nl


Manifesto
Pop- en cultuurcentrum in Hoorn.

http://www.manifesto-hoorn.nl


 

Zorgaanbieders voor mensen met een beperking:

(Het overzicht is niet volledig. Bij MEE kunt u terecht voor meer informatie over zorgaanbieders, zorgboerderijen, opvang- en logeermogelijkheden)

Leekerweide: www.leekerweide.nl

Esdégé – Reigersdaal: www.esdege-reigersdaal.nl

De Waerden: www.dewaerden.nl

Philadelphia: www.philadelphia.nl

Actie Zorg: www.actiezorg.nl

Kids at Home: http://www.kidsathome.nl

Stichting De Praktijk: www.stichting-depraktijk.nl

Zonnehuizen: www.zonnehuizen.nl/nieuwesteen

Lijn5: http://www.ln5.nl

Helpende honden www.helpendehonden.nl

Huis vol Compassie www.huisvolcompassie.nl