Fysiotherapie

De fysiotherapeut is op de Stormvogel aanwezig voor de screening en behandeling van leerlingen met en zonder een m.g. status. De behandeling is gericht op hulpvragen vanuit de leerling en zijn of haar omgeving (ouders, verzorgers, leerkracht) en heeft betrekking op de motoriek. Daarnaast heeft de fysiotherapeut een adviserende taak als het gaat om de inzet van hulpmiddelen.