Vervanging en lesuitval


Bij ziekte of verlof van een leerkracht zal de school in eerste instantie zoeken naar een vervanger met een onderwijsbevoegdheid. Mocht dit niet lukken dan zal de vervanging plaats vinden door één van de assistentes. Deze zal op haar beurt worden vervangen worden door een invalassistente. Mocht op geen enkele andere wijze vervanging kunnen worden ingezet, dan zal de groep van de afwezige leerkracht verdeeld moeten worden over de andere groepen. In het uiterste geval kunnen ouders/verzorgers verzocht worden hun kind thuis te houden.