Logopedie

Aan de Stormvogel is een logopediste verbonden. Alle nieuwe leerlingen worden door haar gescreend. Ook nadien kan, bijvoorbeeld op verzoek van ouders/verzorgers of leerkrachten, de leerling een logopedisch onderzoek krijgen. Zonodig worden leerlingen in het logopedierooster opgenomen. De logopedie kan zowel individueel als in kleine groepjes worden gegeven.