Schoolreglement

Regels en afspraken zijn onderling nodig want zonder goede afspraken kan een organisatie niet functioneren. Dat geldt ook voor onze school. Uitgangspunt is om het aantal regels zoveel mogelijk te beperken maar ze wel consequent uit te voeren.

We hanteren algemene regels zoals:

  • Tassen en jassen horen in de gang
  • Je bent om 8.45 uur in de klas
  • Je klopt altijd voor je binnenkomt
  • Je bent beleefd en gebruikt geen grove taal
  • In de klas gaan de petjes af, telefoons uit en kauwgum in de prullenbak