Stagiaires

Gedurende het hele schooljaar biedt de school gelegenheid aan studenten van diverse opleidingen om bij ons stage te lopen.Wil je bij ons stage lopen? Stuur dan een mail naar info@vsodestormvogel.nl t.a.v. dhr. W van Ginneken. Vanuit de opleiding krijgt de stagiaire opdrachten mee, die in de groep of schoolbreed moeten worden uitgevoerd De begeleiding van de stagiaire op de werkvloer wordt door de leerkracht zelf gedaan.