Vertrouwenspersoon


Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om klachten te voorkomen. Toch kan het voorkomen dat u het niet eens bent met een bepaalde gang van zaken of van bepaald gedrag melding wilt maken. U kunt hierbij denken aan seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld of pesten. In zo’n situatie kunt u contact opnemen met onze interne vertrouwenspersoon Maaike Dikstaal. De interne vertrouwenspersoon zal naar uw verhaal luisteren en samen met u beslissen welke stappen er ondernomen gaan worden. Desgewenst kan zij u in contact brengen met de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon is in dienst van de GGD Hollands Noorden.