Wet Wajong

Uitgebreide informatie over de nieuwe Wajong is te vinden op de website van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV):

http://www.uwv.nl/particulieren/arbeidsongeschikt/wajong/index.aspx

 

Tegemoetkoming studiekosten 18+

Tegemoetkoming studiekosten 18+ Deze tegemoetkoming is bedoeld voor leerlingen van het voorgezet onderwijs van 18 jaar en ouder. Zij krijgen, onafhankelijk van het inkomen van hun ouders/verzorgers, een basistoelage die niet terugbetaald hoeft te worden. De kinderbijslag komt dan te vervallen. Aanvraagformulieren voor de toelage zijn te downloaden via www.duo.nl