Trigoon

Arrangementen

Maatwerk in het kader van het uitstroomperspectief.

Iedere leerling een passend arrangement.

Een onderwijsarrangement beschrijft het gehele onderwijsleerproces van een groep leerlingen.      
  
Een onderwijsarrangement bestaat uit:
- schoolklimaat
- leerstofaanbod
- klassenmanagement
- leertijd
- didactisch handelen
- en pedagogisch handelen.
 
Wanneer leerlingen instromen op de Stormvogel worden zij geplaatst in het arrangement dat past bij hun uitstroomprofiel en de behoefte aan ondersteuning.
- Leerlingen die instromen vanaf het speciaal onderwijs van De Eenhoorn behouden het arrangement dat beschreven staat in hun ontwikkelingsperspectiefplan.
- Nieuwe leerlingen worden naar aanleiding van dossierinformatie en overdracht geplaatst in het arrangement dat past bij hun ontwikkelingsperspectief.
 
 
 

img-2463-1.jpg?>

Dit resulteert in de plaatsing in:

 
- het basisarrangement,
- een intensief – of een verdiept arrangement.
 
Tijdens de jaarlijkse bespreking van het ontwikkelingsperspectiefplan wordt bekeken of het arrangement nog passend is, gezien het functioneren van de leerling op dat moment.
 
Op dit moment (schooljaar 2020-2021)  telt de school 160 leerlingen die het onderwijs volgen in 12 groepen van ongeveer 10 -14 leerlingen en een TOP-groep (Tijdelijk Ondersteuning Programma) met maximaal 7 leerlingen.
 
De school is opgedeeld in een onderbouw, een middenbouw en een bovenbouw.
Het onderwijs binnen de bouwen is gericht op de uitstroomprofielen die een directe relatie hebben met het werk dat voor onze leerlingen in de maatschappij voorhanden is. De leerlingen stromen uit naar dagbesteding (onbetaald werk), betaald werk in de sociale werkvoorziening of betaald werk in het vrije bedrijf.

img-1991.jpg?>

Vandaar de indeling in:

De begeleide leerweg:
Deze is bestemd voor leerlingen die uitstromen naar dagbesteding. In iedere bouw is een groep voor de begeleide leerweg.
 
De gemengde leerweg:
Deze is bestemd voor leerlingen die uitstromen naar dagbesteding (onbetaald werk) of betaald werk (de sociale werkplaats/ vrije bedrijf). In alle bouwen zijn twee gemengde leerweggroepen.
 
De arbeidsgerichte leerweg:
Deze is bestemd voor die leerlingen die (naar alle waarschijnlijkheid) uitstromen naar betaald werk (de sociale werkplaats of het vrije bedrijf) en mogelijk zelfs naar een vervolgopleiding. In iedere bouw is een arbeidsgerichte leerweg.
 
 De kwaliteit van ons onderwijs

fruit-uitdelen.jpg?>

Nieuws

Lestijden en vakanties

  • Voorjaarsvakantie is vanaf  21  februari t/m 25 februari 2022
     
    Klik hier om alle vakanties te zien.

Extra informatie