Trigoon

Financiële regelingen

Voortzetting tegemoetkoming studiekosten,  aanvraag zorgverzekering en Zorgtoeslag

Tegemoetkoming studiekosten

Met de invoering van Wet op Passend Onderwijs per 1 augustus
2014 mag de leerling nu het schooljaar, waarin hij/zij 20 jaar
is geworden afmaken.
Dit betekent dat de tegemoetkoming studiekosten 18+ nu
ook kan doorgaan totdat de leerling de school verlaat.
DUO zet de tegemoetkoming automatisch stop in de maand dat
de leerling 20 jaar is geworden.
De leerling kan via Mijn DUO aangeven dat hij/zij zijn
opleidingsperiode wil verlengen tot einde van het schooljaar!
De bekostiging gaat dan door!
Let op: als uw zoon of dochter voor zijn/haar 20ste verjaardag van school afgaat, dient de
leerling (of ouder) zelf bij DUO de tegemoetkoming stop te zetten.
Als dit namelijk niet meteen gedaan wordt, zal DUO het teveel betaalde terugvorderen!
 
Als leerlingen 18 jaar worden vervalt de kinderbijslag. De tegemoetkoming studiekosten is
bedoeld voor leerlingen van 18 jaar en ouder die ingeschreven staan in het voortgezet
onderwijs. De leerlingen krijgen onafhankelijk van het inkomen van hun ouders/ verzorgers
deze basistoelage. Deze basistoelage hoeft niet terugbetaald te worden.
 
Het aanvraagformulier voor de tegemoetkoming studiekosten 18 +
is te vinden op www.duo.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.jpg?>

Aanvraag Zorgverzekering en Zorgtoeslag

Als uw zoon of dochter 18 jaar gaat worden, is hij/zij
vanaf dat moment niet langer meer gratis
meeverzekerd bij de zorgverzekering van ouder(s),
maar moet hij/zij zelf een zorgverzekering hebben.
In de regel heeft hij/zij dan ook recht op zorgtoeslag.
Deze zorgtoeslag wordt verstrekt door de
Belastingdienst en wordt ontvangen als het inkomen
van de leerling onder een bepaalde grens valt. Het
inkomen van de ouder(s) telt niet mee.
 
 
Klik dan hier voor meer informatie.
 
 
 
Verlof en verzuim

img-1991.jpg?>

Nieuws

Lestijden en vakanties

  • Voorjaarsvakantie is vanaf  21  februari t/m 25 februari 2022
     
    Klik hier om alle vakanties te zien.

Extra informatie