Trigoon

Stichting Leergeld

Ieder kind moet meedoen

Want nu meedoen is later meetellen

Stichting Leergeld helpt ouders

Nogal wat gezinnen hebben (tijdelijk) moeite met rondkomen. Dan bestaat het risico dat kinderen niet kunnen krijgen wat voor hun ontwikkeling en het meedoen met leeftijdgenootjes noodzakelijk is. Stichting Leergeld West – Friesland helpt kinderen in de schoolleeftijd (4 – 18 jaar), wanneer het besteedbaar inkomen van het gezin aantoonbaar minder is dan 120 % van het sociaal minimum.
 
Inkomensnorm Leergeld 2021
Norm Alleenstaande ouder:           € 1.615
Norm Gezin:                                            € 1.844
 
 
Vergoedingen
Met ingang van het schooljaar 2021 – 2022 is het scholen niet meer toegestaan kinderen buiten te sluiten bij door de school georganiseerde activiteiten, wanneer het gezin de eigen bijdrage niet wil of kan betalen. Dus activiteiten als schoolreisjes, schoolsport, dans-, muziekles op school en zaken als bijles en examentraining worden niet meer door Leergeld vergoed.
Leergeld bekostigt voortaan alleen de kosten voor schoolspullen die niet onder de verantwoordelijkheid van de school vallen. Te noemen zijn: sport-praktijkkleding, rekenmachine, atlas, woordenboek, agenda e.d., of een schoolfiets.
Als het gezin het financieel niet kan opbrengen om kinderen mee te laten doen met  buitenschoolse zaken als sport (contributie en/of outfit), cultuur of welzijn, kan hiervoor ondersteuning bij Leergeld worden aangevraagd.
Ook wanneer de voorzieningen van school en/of gemeente tekortschieten ( bijvoorbeeld met zwemles of wanneer meerdere laptops per gezin noodzakelijk zijn) kan leergeld bijspringen.
 
Werkwijze
Leergeld vindt het van belang dat gezinnen zelf de aanvraag doen. Dus niet een coach of een bewindvoerder. Adres zie hieronder.
Wanneer een aanvraag bij Leergeld binnenkomt neemt een intermediair contact op voor een afspraak om op huisbezoek te komen en de financiële situatie door te spreken. Wanneer het gezin aan de norm voldoet wordt de aanvraag gehonoreerd en wordt het gezin in staat gesteld het benodigde aan te schaffen. Leergeld geeft nooit geld, maar zorgt dat de rekening betaald wordt.
 
U kunt contact opnemen via de website:                www.leergeldwestfriesland.nl
Per mail:                                                                              info@leergeldwestfriesland.nl
Per brief:                                                                             Postbus 2067, 1620EB Hoorn
Telefonisch van maandag tem woensdag:              0229-706800    van 10:00 tot 15:00 uur
 
 
 
Privacy

leergeld-logo.jpg?>

Nieuws

Lestijden en vakanties

  • Voorjaarsvakantie is vanaf  21  februari t/m 25 februari 2022
     
    Klik hier om alle vakanties te zien.

Extra informatie