Klaar voor de toekomst

De Stormvogel biedt onderwijs op maat, uitgaande van de mogelijkheden van de leerling.Wij bieden een prettige leeromgeving voor de ontwikkeling van uw kind met de juiste begeleiding.

VSO de Stormvogel is een school voor 'zml' (zeer moeilijk lerende kinderen) en 'mg' (meervoudig gehandicapte kinderen). Onze school voor voortgezet speciaal onderwijs in Hoorn is voor leerlingen vanaf 12 jaar en heeft ongeveer 140 leerlingen. Centraal voor ons onderwijs op de Stormvogel staat het streven naar zelfsturing van de leerling, zodat de leerling zich voorbereidt op een zo groot mogelijke zelfstandige deelname aan de maatschappij op het gebied van werken, wonen, vrije tijd en burgerschap.

Onze kernwaarden zijn veiligheid, respect, verantwoordelijkheid en samen. We bereiden leerlingen voor om actief deel te nemen aan de maatschappij, met respect voor diversiteit en voor levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen en stromingen. Van leerlingen en medewerkers wordt verwacht dat zij elkaars mening en levenswijze respecteren.

Wij realiseren een breed aanbod van onderwijsarrangementen zodat leerlingen zich optimaal kunnen voorbereiden op hun toekomst.

Waarom heet onze school de Stormvogel?
De stormvogel is een vogel die met tegenwind het nest op een rotswand bereikt, net als de leerling van VSO de Stormvogel die met veel doorzetten een plek in de wereld vindt.  


Schoolpagina's

Klik op een van de onderstaande groepen om verder te lezen.

Nieuwe leerlingen - VSO Stormvogel

Meld u zoon of dochter aan via onze website en kennismaken met VSO de Stormvogel.

Nieuwe leerlingen - VSO Stormvogel

Door voldoende kennis en vaardigheden landelijk erkende certificaten behalen.

Nieuwe leerlingen - VSO Stormvogel

Een prettige en veilige leeromgeving voor elke leering met de juiste begeleiding.

Nieuwe leerlingen - VSO Stormvogel

Leerlingen worden vanaf het begin voorbereid op hun uitstroom naar werk.

Nieuwe leerlingen - VSO Stormvogel

Onze Schoolorganisatie & ondersteuning bestaat uit een breed en vakkundig team.

Nieuwe leerlingen - VSO Stormvogel

Lees alle informatie over ons schoolplan, de privacy van de leerlingen en de roosters.

Schoolgids

Editie 2022-2026

Uitgebreide schoolinformatie VSO Stormvogel.


Dit is een PDF bestand die u veilig kunt downloaden en openen.