Ikec Hoorn Trigoon

Klaar voor de toekomst

De Stormvogel biedt onderwijs op maat, uitgaande van de mogelijkheden van de leerling.

Wij realiseren een breed aanbod van onderwijsarrangementen zodat leerlingen zich optimaal kunnen voorbereiden op hun toekomst.

VSO de Stormvogel is een school voor 'zml' (zeer moeilijk lerende kinderen) en 'mg' (meervoudig gehandicapte kinderen). Onze school voor voortgezet speciaal onderwijs in Hoorn is voor leerlingen vanaf 12 jaar en heeft ongeveer 140 leerlingen. Centraal voor ons onderwijs op de Stormvogel staat het streven naar zelfsturing van de leerling, zodat de leerling zich voorbereidt op een zo groot mogelijke zelfstandige deelname aan de maatschappij op het gebied van werken, wonen, vrije tijd en burgerschap.
Onze kernwaarden zijn veiligheid, respect en verantwoordelijkheid. We bereiden leerlingen voor om actief deel te nemen aan de maatschappij, met respect voor diversiteit en voor levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen en stromingen. Van leerlingen en medewerkers wordt verwacht dat zij elkaars mening en levenswijze respecteren.

Waarom heet onze school de Stormvogel?
De stormvogel is een vogel die met tegenwind het nest op een rotswand bereikt, net als de leerling van VSO de Stormvogel die met veel doorzetten een plek in de wereld vindt.